Visie op laadinfrastructuur in Nederland

Visie op laadinfrastructuur in Nederland

Nederland staat voor een grote transitieopgave in de mobiliteit. De in het regeerakkoord
gemaakte ambitie om uiterlijk in 2030 alle nieuwe auto’s emissieloos te laten zijn, kan vertaald
worden naar een wagenpark van 1,9 miljoen elektrische personenvoertuigen. Dit komt overeen
met een laadbehoefte van 7.100 gigawattuur (GWh) waar 1,7 miljoen laadpunten voor nodig
zijn.

In een prognose voor de benodigde laadinfrastructuur – berekend door APPM – blijkt dat er
vanaf 2025 al bijna 550 laadpunten per werkdag moeten worden geïnstalleerd. De aanname is
dan dat het toegenomen laadvolume verdeeld wordt over snellaadpunten en normale
laadpunten volgens de verhouding 15%-85%. In 2030 is er zelfs een tempo van meer dan 1400
laadpunten per werkdag nodig om aan de vraag te voldoen. Voor publieke laadpalen (met twee
laadpunten per paal) betekend dit bijvoorbeeld dat er ongeveer 217 publieke palen per werkdag
geplaatst moeten worden in 2030.

Deze visie staat beschreven in de Nationale Agenda Laadinfrastructuur. Dit biedt voor Diek BV nieuwe kansen in de markt van het aanleggen en installeren van infrastructuur. In de regio Noord-Zuid Holland, Utrecht en Flevoland zal Diek hier een rol in gaan spelen. Samen met onze partners zetten we hiervoor een projectorganisatie op die dit turnkey uitvoert. Van locatiebepaling, afstemming met overheden en instemmingsaanvragen tot een geinstalleerde en opgeleverde laadpaal. Bovenal in partnership met onze opdrachtgevers, want deze uitdaging gaan we samen aan!